GDPR

Vilken information sparar/lagrar/samlar HMK Yrkeskläder?

Vi samlar och skyddar viss personlig information, såsom namn, mobilnummer, företagsadress, företagstelefonnummer och företagets e-postadress.

För att kunna kontakta dig i syfte att ge dig en bättre service sparar vi dina personliga kontaktuppgifter

 

Hur använder HMK Yrkeskläder den information som du anger?

Vi använder informationen för att förbättra och anpassa din shoppingupplevelse hos oss och för att kommunicera med dig. Om du delger oss din information, antingen på vår webbplats, genom kommunikation via e-mail, eller till oss i butik, kommer vi använda den informationen för att behandla de beställningar du gör hos oss och för att hålla dig informerad om din order. Vi kan även använda din kontaktinformation för att informera om kampanjer eller erbjudanden. Vi kan också komma att använda information om ditt produktintresse och inköp från oss för att förbättra vår butiks utbud.

 

Hur länge sparar vi din information? 

Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, dvs nödvändigt för att vi ska utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna. Om du skulle vilja bli borttagen så var vänlig kontakta info@hmkweb.se.

 

Delar HMK Yrkeskläder din information till andra?

HMK säljer, hyr ut eller avslöjar inte våra kunders namn, postadress, e-postadress eller annan personlig information. Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller i samband med rättsligt anspråk eller förfarande.

  

Säkerhet

HMK använder lämpliga och tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda den information som du lämnat till oss. Samtidigt som vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig tillgång, intrång eller användning accepterar du att ingen internet-dataöverföring kan vara säker från tillträde av oavsiktliga mottagare. Detta gör att du inte kan hålla oss ansvariga för brott mot säkerheten om det inte är på grund av försumlighet.

 

Riktighet och upprätthållande 

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av alla personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan ta bort ditt namn från HMK´s marknadsföringslista och/eller användare genom att kontakta oss på: + 46 21-14 26 00 eller genom att kontakta oss via e-post: info@hmkweb.se

 

Accepterande av sekretesspolicy och modifieringar 

Genom att besöka och göra inköp i vår webbshop, i butik eller ange personlig information till vår personal samtycker du till vår användning och utlämnande av information på det viset som beskrivs i denna sekretesspolicy. HMK förbehåller sig rätten att vid vissa tillfällen göra ändringar i sekretesspolicy och/eller praxis. Den aktuella policyn finns tillgänglig på vår webbplats och vi uppmanar dig att läsa den, speciellt varje gång du använder vår webbshop. Vi kommer att meddela dig eventuella ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera ändringarna på vår webbplats.